ALUMNI ORGANIZACIJA FAKULTETA

 

 

SPISAK I SLIKE STUDENATA KOJI SU SA USPJEHOM DIPLOMIRALI NA FAKULTETU ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR OD 2015. GODINE DO DANAS MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

Alumni asocijacija Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar

Ima za cilj da okupi sve one koji su završili osnovnestudije na Fakultetu. Svrha ove asocijacije je povezivanje studenata, radi uspostavljanja saradnje i trajnih relacija između studenata, nastavnika Fakulteta, akademske i šire zajednice.

Ciljevi Alumni asocijacije su:
- uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta i njegovih studenata nakon završenih osnovnih studija;
- povezivanje svršenih studenata kroz Alumni organizaciju FPT;
- kreiranje baze podataka sa njihovim trenutnim statusom i uspostavljanje budućih poslovnih veza;
- uspostavljanje i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice;
- razvoj institucije Fakulteta kroz jačanje Alumni FPT Bar;
- razvijanje saradnje između Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade nekadašnji studenti osnovnih  

  studija Fakulteta
- unapređivanje naučnih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova Alumni zajednice Fakulteta.

Realizacija ciljeva:


- izvještavanjem o djelatnostima Pomorskog fakulteta Bar koje se tiču profesionalnog razvoja članstva
- naučna i stručna saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima iz okruženja
- organizacija okruglih stolova o privrednim problemima i realizacija programa iz područja ekonomije i srodnih nauka u saradnji sa članovima Alumni PFB.
- saradnja sa studentskim parlamentom i drugim zaposlenima na Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar
- ostale dogovorene pogodnosti kroz uspostavljenu saradnju sa drugim naučnim institucijama i privrednim subjektima
- objavljivanje informacija o tekućim dešavanjima na sajtu Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar.
 

Zbog svega prethodno navedenog, pozivaju se svi diplomci osnovnih studija Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar  da pošalju svoje podatke (obrazac možete preuzeti ovdje) radi umrežavanja sa kolegama i potencijalnim poslodavcima na e-mail: fptbar@gmail.com

Obavještavaju se svi studenti koji nemaju e-mail nalog da isti otvore i dostave slijedeće informacije Fakultetu. E-mail nalog mozete otvoriti ovdje.