BIBLIOTEKA PFB

 

 

Biblioteka Pomorskog fakulteta Bar nalazi se u Centru za kulturu grada Bara. Ona raspolaže fondom knjiga koje su neophodne za nesmetan rad i usavršavanje studenata prilikom učenja. Unutar Biblioteka nalazi se čitaonica u kojoj studenti Fakulteta mogu nesmetano da uče i priremaju se za predstojeće kolokvijume i ispite.
Radno vrijeme:
Od 09.00h-15.00h.

E-mail: info@pfbar.me

              pomorskifakultetbar@gmail.com
Web:
http://www.pfbar.me