BIBLIOTEKA FAKULTETA

 

 

Biblioteka Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar nalazi se u zgradi Fakulteta na prvom spratu. Ona raspolaže fondom knjiga koje su neophodne za nesmetan rad i usavršavanje studenata prilikom učenja.


   
 

 

Bibliotekarka: Lidija Raković, prof.

E-mail: lidija.rakovic.bar@gmail.com

Radno vrijeme: Od 09.00h-15.00h.
E-mail:
fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com

Web:
http://www.pfbar.me