OBUKE ZA POMORCE NA FAKULTETU

 

 

 

SPISAK ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE OBUKA

POMORSKOG FAKULTETA BAR

 

SERTIFIKAT O KVALITETU BUREAU VERITAS-a

POMORSKOG FAKULTETA BAR MOŽETE

POGLEDATI OVDJE OVDJE I OVDJE.

 

FOTO GALERIJU SA RAZLIČITIH OBUKA KOJE SE VRŠE NA POMORSKOM FAKULTET U BARU MOŽETE POGLEDATI U PRILOGU.

 

 

25.05.2017.

Uspješna saradnja Pomorskog fakulteta Bar sa Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska
 

Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji između Pomorskog fakulteta Bar i Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska omogućeno je obavljanje praktičnog dijela obuka na brodovima „Jadrolinije“ korišćenjem adekvatne opreme koja se na njima nalazi.
 

 

 

 

 

 

 

 

     

_____________________________________________________________________________________

 

SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a ZA OBAVLJANJE TRENINGA KURSA A89a, A29, A29a, A27 dio 7a možete preuzeti ovdje.

ODOBRENJE ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKA IZ PRILOGA A DIO A27-7a možete preuzeti ovdje.

ODOBRENJE ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKE IZ PRILOGA A DIO A1, A2, A16, A21 I A22 možete preuzeti ovdje.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

LOKACIJA FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

KOORDINATOR ZA OBUKE:  

mr Ivana Škerović

Kontakt tel:

+382 069 423 444

+382 063 464 020

pfbobuke@gmail.com

ivanaskerovic@gmail.com

 

I - PROGRAM OBUKA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA:
1. A3 ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 500 BT DO 3000 BT (STCW REG. II /2) I PRVOG OFICIRA PALUBE
2. NA BRODU OD 500 BT DO 3000 BT (STCW REG. II /2)
3. A4 ZAPOVJEDNIK BRODA DO 500 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI (STCW REG. II/3) I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU DO 500 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI (STCW REG. II/3)
4. A5 KORMILAR (STCW REG. II/5)
5. A6 ČLAN PLOVIDBENE STRAŽE (STCW REG. II/4)
6. A7 ZAPOVJEDNIK BRODA DO 100 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI
7. A8 ZAPOVJEDNIKA BRODA DO 200 BT I PRVOG OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE DO 1000 BT U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU CRNE GORE
8. A9 VODITELJ JAHTE DO 500 BT
9. A10 VODITELJ JAHTE DO 200 BT
10. A11 VODITELJ JAHTE DO 100 BT
11. A12 MORNAR MOTORISTA
12. A21 UPRAVITELJ MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČEM
13. A22 UPRAVITELJ MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČEM I
14. DRUGOG OFICIRA MAŠINE SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČIM ( 7.02. )
15. A23 UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW DO 3000 KW
16. I DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW - 3000 KW
17. A24 MAZAČ (STCW REG. III/5)
18. A25 ČLAN PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODJELJENJU (STCW REG. III/4)
19. A26 OFICIR PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 KW I
20. OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 1000 KW (U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU CRNE GORE)
21. A27 OFICIRA ZA ELEKTROTEHNIKU (STCW REG. III/6)
22. A28 ČLAN POSADE ZA ELEKTROTEHNIKU (STCW REG. III/7)
23. A30 GMDSS RADIO-OPERATORA SA OPŠTIM OVLAŠĆENJEM (STCW REG. IV/2)
24. A31 GMDSS RADIO-OPERATORA SA OGRANIČENIM OVLAŠĆENJEM (STCW IV/2)
25. A32 VHF DSC RADIO-OPERATORA (CEPT 31-04E)
26. A33 OSNOVNA SIGURNOST NA BRODU (STCW REG. VI/1)
27. A34 PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI NA BRODU (STCW REG. VI/4-1)
28. A35 POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBJEDNOSTI NA BRODU (STCW REG. VI/6-1)
29. A36 UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA (STCW REG. VI/3)
30. A37 RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ NAFTE I HEMIKALIJA (STCW REG. V/1-1-1)
31. A38 RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNOG GASA (STCW REG. V/1-2-1)
32. A39 NAPREDNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ HEMIKALIJA (STCW REG. V/1-1-3)
33. A40 NAPREDNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNOG GASA (STCW REG.V/1-2-2)
34. A41 NAPREDNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ NAFTE (STCW REG. V/1-1-2)
35. A42 RUKOVANJE ČAMCEM ZA SPASAVANJE I SPASILAČKIM ČAMCEM, OSIM BRZOG SPASILAČKOG ČAMCA (STCW REG. VI/2-1)
36. A43 RUKOVANJE BRZIM SPASILAČKIM ČAMCEM (STCW REG. VI/2-2)
37. A44 VOĐENJE MEDICINSKE BRIGE NA BRODU (STCW REG. VI/4-2)
38. A45 MJERE SIGURNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU (STCW REG. V/2)
39. A46 RAD SA OPASNIM TERETIMA (STCW REG. B-V/B, B-V/C)
40. A47 OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST BRODA (STCW REG. VI/5)
41. A48 ZA POMORCE KOJIMA SU DODIJELJENE BEZBJEDNOSNE DUŽNOSTI (STCWREG. VI/6-2)
42. A49 OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST U KOMPANIJI
43. A50 OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST LUKE
44. A51 ZAPOSLENA LICA U LUCI I PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA
45. A52 PROGRAM BEZBJEDNOSNE OBUKE ZA LICA ZAPOŠLJENA U LUCI KOJIMA SU DODIJELJENE BEZBJEDNOSNE DUŽNOSTI I PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA.


II – PROGRAM OBUKA ZA STICANJE POTVRDA:

46. A1 ZAPOVJEDNIK BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG
47. A2 ZAPOVJEDNIK BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG I PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEM ( 7.01. )
48. A13 KORIŠĆENJE RADARSKOG UREĐAJA
49. A14 OPAŽANJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠĆENJE ARPA UREĐAJA NA RADNOM NIVOU
50. A15 OPAŽANJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠĆENJE ARPA UREĐAJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU
51. A16 ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE
52. A17 UPRAVLJANJE RESURSIMA NA MOSTU
53. A18 UPRAVLJANJE RESURSIMA U BRODSKOM MAŠINSKOM KOMPLEKSU
54. A19 RUKOVOĐENJE I TIMSKI RAD NA BRODU
55. A20 KORIŠĆENJE ECDIS SISTEMA ZA PRIKAZ ELEKTRONSKIH
56. A29 RAD SA VISOKIM NAPONOM- UPRAVLJAČKI NIVO (SLUŽBA MAŠINE)
57. A29A RAD SA VISOKIM NAPONOM- RADNI NIVO (SLUŽBA MAŠINE)

 

III - PROGRAM OBUKA ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA:
58. A53 ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG I PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEM
59. A54 ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 500 BT DO 3000 BT I PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 500 BT DO 3000 BT I OFICIRA PLOVIDBENOG STAŽA NA BRODU OD 500 BT ILI VEĆEM
60. A55 ZAPOVJEDNIKA BRODA DO 500 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI I PRVOG OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU DO 500 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI
61. A56 KORMILAR
62. A57 ČLAN PLOVIDBENE STRAŽE
63. A58 MORNAR MOTORISTA
64. A59 ZAPOVJEDNIKA BRODA DO 100 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI
65. A60 ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA DO 200 BT I 1000 BT I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU DO 100 BT U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU CRNE GORE
66. A61 VODITELJ JAHTE DO 500 BT
67. A62 VODITELJ JAHTE DO 100 BT I VODITELJ JAHTE DO 200 BT
68. A63 UPRAVITELJ MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČEM I DRUGOG OFICIRA MAŠINE SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČIM
69. A64 UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW DO 3000 KW
70. I DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW DO
71. 3000 KW I OFICIR PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODJELJENJU NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 KW ILI JAČIM
72. A65 MAZAČ
73. A66 ČLAN PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODJELJENJU
74. A67 UPRAVITELJ MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 KW I OFICIR PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODJELJENJU NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 KW I UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 1000 KW I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 1000 KW (UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU CRNE GORE)
75. A68 OFICIRA ZA ELEKTROTEHNIKU
76. A69 ČLAN POSADE ZA ELEKTROTEHNIKU
77. A70 GMDSS RADIO-OPERATOR SA OPŠTIM OVLAŠĆENJEM
78. A71 GMDSS RADIO-OPERATOR SA OGRANIČENIM OVLAŠĆENJEM
79. A72 OSNOVNA SIGURNOST NA BRODU
80. A73 PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI NA BRODU
81. A74 POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBJEDNOSTI NA BRODU
82. A75 UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA
83. A76 VOĐENJE MEDICINSKE BRIGE NA BRODU
84. A77 RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ NAFTE I HEMIKALIJA
85. A78 NAPREDNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ NAFTE
86. A79 NAPREDNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ HEMIKALIJA
87. A80 RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNOG GASA
88. A81 NAPREDNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA PREVOZ TEČNOG GASA
89. A82 RUKOVANJE ČAMCEM ZA SPASAVANJE I SPASILAČKIM ČAMCEM, OSIM BRZOG SPASILAČKOG ČAMCA I RUKOVANJE BRZIM SPASILAČKIM ČAMCOM
90. A83 RAD SA OPASNIM TERETIMA
91. A84 MJERE SIGURNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU
92. A85 OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST BRODA
93. A86 ZA POMORCE KOJIMA SU DODIJELJENE BEZBJEDNOSNE DUŽNOSTI
94. A87 OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST U LUCI I OFICIR ODGOVORAN ZA BEZBJEDNOST U KOMPANIJI
95. A89a INTEGRISANE OBUKE ZA OBNOVU ZNANJA


POSEBNE PRIPREME ZA ISPIT

96. VODITELJ ČAMCA
97. PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEM (STCW Reg. II/2)
98. OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU OD 500 BT ILI VEĆEM (STCW Reg. II/1)
99. DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE
100. SNAGE OD 3000 kW ILI JAČIM (STCW Reg. III/2)
101. OFICIR PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODJELJENJU NA BRODU SA
102. MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 kW ILI JAČIM (STCW Reg. III/1)

 

II – PROGRAM OBUKA ZA STICANJE POTVRDA:

103. IV - PROGRAME OBUKE ZA INSTRUKTORE PRAKTIČNE NASTAVE, A89 I ZA ČLANOVE ISPITNE KOMISIJE A89.
 

PROMOTIVNI FLAJER SA SVIM OBUKAMA I KURSEVIMA KOJI SE ODRŽAVAJU NA POMORSKOM FAKULTETU BAR
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2015.

Pomorski fakultet Bar je rješenjem Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore broj: 04 - 5232/3 od 23.decembra 2014.godine, stekao pravo za održavanje Obuka i obnavljanja Ovlašćenja za članove posade pomorskih brodova, a odobrenjem broj:04-3883/3 od 30.decembra 2015.godine stekao pravo za sprovođenje programa obuke iz sledećih oblasti:

 

- Prilog A (Dio - A16) Program obuke za izdavanje potvrde "Zaštita mora i životne sredine (MARPOL);

- Program obuke za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg i prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem, prema IMO modelu kursa 7.01;

- Program obuke za upravitelja mašine i drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim, prema IMO modelu kursa 7.02.

 

Na taj način su stvoreni uslovi da se na jednom mjestu objedinjuju obrazovanje i obuka za potrebe pomorske industrije. Na Fakultetu postoji akademsko obrazovanje iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta, a sa ovom lincencom Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo Crne Gore stvoreni su uslovi za sticanje 98 različitih Obuka i Ovlašćenja, što pruža mogućnost da pomorci u okviru Pomorskog fakulteta Bar, koristeći opremu Fakulteta koja se sastoji od Nautičkog, Mašinskog i GDMSS simulatora, mogu obaviti pripremne obuke i kompletirati sva dokumenta za potrebna polaganja u lučkim kapetanijama Bar i Kotor koja su propisana Pravilnikom o zvanjima i ovlašćenjima u pomorstvu.  Originalni tekst Rješenja možete preuzeti ovdje.


SVEČANO OTVARANJE PROSTORIJA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PROGRAMI OBUKA ZA STICANJE I OBNAVLJANJA OVLAŠĆENJA NA POMORSKOM FAKULTETU BAR