STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM NA FPT BAR

 

FAKULTET ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR BOGATIJI JE ZA JOŠ JEDAN STUDIJSKI PROGRAM - TURIZAM

SA MODULIMA: TURIZAM I HOTELIJERSTVO!

 

Čime je mladim ljudima iz Bara i cijele Crne Gore, omogućeno da na Univerzitetu “Adriatik” već od septembra pohađaju osnovne studije ovog sve atraktivnijeg programa. Upis na prvu godinu studija počinje ubrzo! Sve dodatne informacije mogu da se dobiju u studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar.
 

Predstavnici Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar su istakli da je potreba za akreditacijom ovog studijskog programa prepoznata u činjenici da je savremeni turizam veoma dinamična aktivnost i jedan od važnijih faktora razvoja Bara, a istovremeno i glavni strateški oslonac ekonomskog razvoja Crne Gore. Oni su poručili da ce mladim judima tokom boravka na studijama biti omogućeno da steknu visokokvalitetna znanja,  vještine i kompetencije iz domena turističke i hotelijerske djelatnosti. Program je osmišljen i koncipiran po uzoru na vodeće svjetske fakultete iz ovih oblasti sa dva modula: Turizam i Hotelijerstvo.
 

 

 

 

Studenti sa Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar biće osposobljeni da koristeći usvojena znanja, u savremenim okolnostima, upotrijebe menadžerske sposobnosti koje će usavršiti kroz teoriju i praksu i primijeniti ih u raznovrsnim segmentima turizma. Cilj je da se obrazovnim inovacijama i naprednim obrazovnim tehnikama, omogući uključivanje u inovativne tokove, sa akcentom na luksuznu turističku ponudu i luksuzno tržište. Time će biti omogućeno da turistička sezona na području Crne Gore traje znatno duže.

U studijskom programu Turizam, posebno je apostrofirana obaveznost praktične nastave: kontinuirana praksa u renomiranim turističkim i hotelijerskim objektima u Baru i okruženju.

Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati koji su završili srednju školu. Inostrani studenti takođe imaju ista prava, predviđeno je upisnom politikom Fakulteta.
Zainteresovani kandidati sve informacije o upisu mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta.