PORUKA DEKANA PFB

 

 

Poštovane buduće Kolege i Koleginice,

 

 

Pomorski fakultet u Baru pruža Vam atraktivne i savremene studijske programe iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta. Pomorski fakultet Bar ove nastavne planove organizuje na tri studijska progama:
 


- Nautika
- Brodomašinstvo
- Lučki menadžment
 

 

Na osnovnim akademskim studijama studenti stiču sva neophodna znanja iz gore pomenutih oblasti koja im pružaju perspektivu i moderan pristup nauci i praksi.

 

Imajući u vidu orjentaciju ka razvoju pomorstva i perspektive te djelatnosti, u Crnoj Gori postoji potreba za kadrom koji će se školovati na našem Fakultetu.

 

Na Pomorskom fakultetu u Baru će se obrazovati savremeni i visokospecijalizovani stručnjaci iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta koji predstavljaju osnove moderne pomorske privrede Crne Gore u 21.vijeku.

 

Dođite i studirajte na Pomorskom fakultetu u prelijepom primorskom gradu Baru, na obali Jadranskog mora!


 


Dekan,

Pomorskog fakulteta Bar
Doc. dr Vinko Nikić

 

 

 

 

UPIS 2014

 

STUDENTSKA

SLUŽBA

 

SEKRETAR

 

BIBLIOTEKA

 

RAČUNARSKI

CENTAR

 

TRENING CENTAR

COP - PFB