DRUGA GODINA PFB

BRODOMAŠINSTVO

 

OBAVJEŠTENJA

PREDAVANJA

ISPITI

REZULTATI

MATERIJALI

KONSULTACIJE

 

DRUGA GODINA PFB

LUČKI MENADŽMENT

 

OBAVJEŠTENJA

PREDAVANJA

ISPITI

REZULTATI

MATERIJALI

KONSULTACIJE

 

TREĆA GODINA PFB

NAUTIKA BRODOMAŠINSTVO

LUČKI MENADŽMENT

 

OBAVJEŠTENJA

PREDAVANJA

ISPITI

REZULTATI

MATERIJALI

KONSULTACIJE

 

NASLOV

 

NASLOV

 

 

PORUKA DEKANA PFB

 

 

Poštovane buduće Kolege i Koleginice,

 

 

Pomorski fakultet u Baru pruža Vam atraktivne i savremene studijske programe iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta. Pomorski fakultet Bar ove nastavne planove organizuje na tri studijska progama:
 


- Nautika
- Brodomašinstvo
- Lučki menadžment
 

 

Na osnovnim akademskim studijama studenti stiču sva neophodna znanja iz gore pomenutih oblasti koja im pružaju perspektivu i moderan pristup nauci i praksi.

 

Imajući u vidu orjentaciju ka razvoju pomorstva i perspektive te djelatnosti, u Crnoj Gori postoji potreba za kadrom koji će se školovati na našem Fakultetu.

 

Na Pomorskom fakultetu u Baru će se obrazovati savremeni i visokospecijalizovani stručnjaci iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta koji predstavljaju osnove moderne pomorske privrede Crne Gore u 21.vijeku.

 

Dođite i studirajte na Pomorskom fakultetu u prelijepom primorskom gradu Baru, na obali Jadranskog mora!


 


Dekan,

Pomorskog fakulteta Bar
Prof. dr Stevo Nikić

 

 

 

 

UPIS 2014

 

STUDENTSKA

SLUŽBA

 

SEKRETAR

 

BIBLIOTEKA

 

RAČUNARSKI

CENTAR

 

TRENING CENTAR

COP - PFB