RAČUNARSKI CENTAR FAKULTETA

 

 

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar posjeduje Računski centar sa svom pratećom tehničkom opremom u vidu dekstop i laptop računara, lcd projektora, projekcionih platna i druge prateće opreme. Svi računari posjeduju brzu ADSL vezu sa Internetom.

 

Kontak osoba: Veselin Raković, ICT Koordinator FPT

Mob: +382 (0) 67 582 484

E-mail: rakovic.veselin@gmail.com

 

Računarski centar Fakulteta:

 • Prati stručna dostignuća i lično se usavršava, čuva, održava i priprema za vježbe računarski kabinet sa svim uređajima i nastavnom opremom koja se koristi za izvođenje vježbi,

 • Pomaže nastavniku i saradnicima u izvođenju vježbi na računaru,

 • Učestvuje u izvođenju eksperimentalnih vježbi za studente i kod polaganja kolokvijuma,

 • Pomaže nastavniku u izvođenju praktičnog dijela ispita,

 • Stara se da uređaji u kabinetu budu pripravni za vježbe i pomoć pri izradi završnih radova,

 • Prisustvuje nastavi i pomaže nastavniku u izvođenju praktičnog dijela nastave,

 • Pomaže izvođenju praktične obuke studenata,

 • Vodi priručnu stručnu biblioteku i prema uputstvima nastavnika izdaje literaturu studentima na korišćenje,

 • Izrađuje manje složene nacrte za vježbe po uputstvima nastavnika,

 • Čuva sav inventar, nastavna sredstva i materijal za vježbe i druge oblike praktične nastave u okviru svoje nastavne discipline,

 • Obavlja i druge poslove vezane za opremanje i rad računarkog kabineta po uputstvima i nalogu predmetnog nastavnika i Dekana Fakulteta.