NAČIN PLAĆANJA ŠKOLARINE

 


 

Školarina po studentu za prvu godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1500 eura, s tim da se pri upisu uplaćuje 300,00 eura a preostala sredstva u 10 mjesečnih rata po 120 eura. Nosioci “Luče” su oslobođeni plaćanja školarine. Studenti prilikom upisa dobijaju pristupne podatke za ulaz na e-platformu PFB na kojoj se nalaze svi nastavni materijali u elektronskoj formi.

 

 

UPLATE MOŽETE IZVRŠITI NA:

 

 

PRVA BANKA CRNE GORE

Broj žiro - računa: 535 – 13333311

Adresa:

Maršala Tita 42

85000 Bar

Crna Gora

Telefon: +382 30 303 780+382 30 303 781

 

 

LOVĆEN BANKA

Broj žiro - računa: 565 – 156 07

Adresa:

Filijala BAR. Bulevar JNA b.b.

85000 Bar

Crna Gora

Telefon: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994.