UPIS NA AKADEMSKE STUDIJE FPT BAR

 

26.06.2021.

KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR ZA AKADEMSKU 2021/2022.GODINU

MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

Potrebna dokumenta za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija:

- Prijava za upis u word formatu - možete preuzeti ovdje.

- Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu.

- Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja;

- Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);

- 2 šv obrasca - možete preuzeti ovdje.

- 2 fotografije (format za pasoš)

 

UPLATNICE:

- ZA UPIS 300,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)

- ZA INDEX 15,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)

- NAPOMENA: Uplatom cjelokupnog iznosa za godinu studija od 1500,00€ ostvaruje se popust od 10% i školarina iznosi 1350,00€.
 

PRIJAVU ZA UPIS I SKENIRANA POTREBNA DOKUMENTA MOŽETE POSLATI

I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ADRESE STUDENTSKE SLUŽBE:

fptbar@gmail.com i pomorskifakultetbar@gmail.com

 

 

VISINA ŠKOLARINE
Visina školarine na Pomorskom fakultetu Bar po studentu za jednu godinu studija iznosi 1500€ (hiljadu i pet stotina eura).

 

NAČIN PLAĆANJA
Način plaćanja školarine na Pomorskom fakultetu Bar organizovan je tako da se pri upisu na Fakultet uplaćuje iznos od 300,00€ (tri stotine eura), a preostala sredstva se uplaćuju u narednih 10 mjesečnih rata u iznosu od 120€ (sto dvadeset eura).
 

 

 

E - LEARNING MOODLE ELEKTRONSKA PLATFORMA! STUDENTI PRILIKOM UPISA DOBIJAJU KORISNIČKU ŠIFRU KOJA IM OMOGUĆAVA PRISTUP SVIM NASTAVNIM MATERIJALIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I MOGUĆNOST PRAĆENJA SVIH AKADEMSKIH AKTIVNOSTI NA FAKULTETU PREKO INTERNETA!

 

 

PROMOTIVNI FLAJER

MOŽETE PREUZETI OVDJE   

  


STEČENA DIPLOMA FPT BAR
Nakon završenog Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar stiče se odgovarajuća diploma akademskih studija:
Bachelor (BSc/BA) odgovarajućeg studijskog programa:
 

- Nautika
- Brodomašinstvo
- Lučki menadžment

 

- Turizam

   - Modul: Turizam

   - Modul: Hotelijerstvo


Svi studijski programi su profilisani po Bolonjskoj konvenciji i traju šest semestara (tri godine) i obima su 180 ECTS kredita.

ZAPOSLENJE NAKON ZAVRŠENOG FAKULTETA
Studenti koji steknu diplomu Fakulteta za pomorstvo i turizam bar moći će naći zaposlenje i nastaviti poslovnu karijeru, obzirom na završen studijski program, u sferi nautičke industrije, pomorske djelatnosti (putničkog i teretnog pomorskog saobraćaja), lučke djelatnosti, pomorske sigurnosti, bezbjednosti i obalske straže, upravljanja marinama kao i u oblastima turizma i hotelijerstva u Crnoj Gori i šire.


Svršeni studenti će morati posjedovati mnoge kvalitete koji uključuju poslovne sposobnosti, kao i sposobnosti upravljanja lukama, brodom i brodskom tehnologijom, marinama, plovećim objektima, kao i poznavanje komunikacione i informacione tehnologije, ali i znanja, vještine i kompetencije koje su tražene u turističkom i hotelijerskom sektoru u slučaju da opredjeljenja za ovaj veoma atraktivni modularni studijski program. Sve dobijene vještine, znanja i kompetencije  svršenih studenata Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar moraju biti u funkciji međunarodnog pomorskog i turističkog tržišta odnosno usmjerene ka ispunjenje potreba, želja i očekivanja budućih potrošača i korisnika njihovih usluga. Savremeno međunarodno pomorsko i turističko zahtjevaju visok kvalitet i obučenost kadrova koji treba da budu spremni da reaguju i prilagođavaju se konstantnim promjenama koje predstavljaju realnost savremenog poslovanja.


Pomorski i turistički potencijali Crne Gore omogućavaju budućim studentima kontinuiranu praksu u pomorskom sektoru, marinama i lukama, pošto se u Baru nalazi bezbroj pomorskih agencija i špedicija kao i jedina pomorska kompanija u Crnoj Gori – Barska plovidba. Takođe, pošto je Bar jedan od glavnih turističkih centara Crne Gore, svršenim studentima studijskog programa Turizam pružaju se mogućnosti brzog ponalaženja zaposlenja u turističkom sektoru Crne Gore. Svakako informaciona revolucija i buduća ekspanzija pomorskog i turističkog sektora na svjetskom nivou, zahtjevaće porast broja visokokvalifikovanih kadrova u ovoj oblasti, kao i njihovu modernizaciju.